เรามุ่งมั่นพัฒนา เพื่อคุณภาพที่ดีกว่า

ผู้บริหาร

นายสมบูรณ์ วิริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

โรงเรียนในสังกัด : โรงเรียน วัดบางช้างใต้

พบข้อมูล: 5 รายการ
รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
73100377 โรงเรียน โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม วัดแค นครชัยศรี นครปฐม
100000269 โรงเรียน วัดพระมอพิสัย นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม ๙๑๐๔๑๑๓๗๙
100000284 โรงเรียน อบต.ท่าข้าม สามพราน - ท่าข้าม สามพราน นครปฐม 0856434227
100000441 โรงเรียน บ้านดงเกตุ บ้านดงเกตุ สามพราน สามพราน นครปฐม 034385312
100000466 โรงเรียน วัดบางช้างใต้ - บางช้าง สามพราน นครปฐม 034-321462