เรามุ่งมั่นพัฒนา เพื่อคุณภาพที่ดีกว่า

ผู้บริหาร

นายสมบูรณ์ วิริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

ประวัติโรงเรียน

ผู้เข้าชม 415

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดบางช้างใต้(กิตติวิทยากร)
 ตั้งอยู่เลขที่ 46/15 หมู่ 1 ตำบลบางช้าง อำเภอสาพราน  จังหวัดนครปฐม 
ตั้งโดยพระครูวินัยธรใย กิตฺติธโร เมื่อ 10 มิถุนายน 2464 เริ่มแรกเรียนบนศาลาการเปรียญวัดบางช้างใต้

                พ.ศ. 2480  หลวงพ่อใย  สร้างอาคารเรียนให้ 1 หลัง  ขนาดกว้าง  8.50  เมตร  ยาว  50 เมตร 
ราคา 12,100  บาท  เปิดทำการเรียนการสอนเป็นเวลา  64 ปี  จึงเลิกใช้

                พ.ศ. 2545  สร้างอาคารเรียน  1 หลัง  แบบ  สปช.105/29  ( 2,045,000  บาท )

                พ.ศ. 2547  สร้างอาคารเรียนโดย  กำนันเล็ก  กำนันเฉลียว  ชัยวิชยานนท์  แบบ  สปช. 105/29       

 อีก 1 หลัง   (2,200,000  บาท )

                ส่วนห้องสุขาสร้างโดยเงินบริจาค สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขนาด 10 ห้อง งบประมาณ 245,000 บาท

                ปัจจุบันเปิดทำการสอน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ มีนักเรียน 352 คน ครู 13 คน โดยมีนายสมบูรณ์ วิริยะ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน