เรามุ่งมั่นพัฒนา เพื่อคุณภาพที่ดีกว่า

ผู้บริหาร

นายสมบูรณ์ วิริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ผู้เข้าชม 256

ปรัชญา/ คำขวัญ 
เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม
วิสัยทัศน์
        โรงเรียนวัดบางช้างใต้ (กิตติวิทยากร  นำเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการเรียนรู้ และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ส่งเสริมความเป็นเลิศเพื่อให้นักเรียนและครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา